کد خبر: ۱۱۴۴۸۳
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
رؤسای جمهور چین و کره جنوبی طی گفت‌وگوی تلفنی درباره حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی و همکاری‌ها برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای‌ها توافق کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی روز پنج شنبه (امروز) طی گفت‌وگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای حل مسالمت‌آمیز مساله اتمی کره شمالی تاکید کردند.

به نوشته خبرگزاری «یونهاپ»، شی از توسعه روابط میان دو کره استقبال کرد و گفت از اقدام دولت کره جنوبی در این راستا حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه یک هیئت عالی رتبه از کره شمالی با یک هیئت عالی رتبه از کره جنوبی در یک روستایی مرزی دیدار کردند. در این نشست مقرر شد تیم ورزشکاران کره شمالی برای شرکت در المپیک «پیونگ چانگ» کره جنوبی به این کشور سفر کنند. همچنین قرار است گفت‌وگوهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شود.

بنا بر اعلام پکن، رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گفت‌وگوی امروز درباره همکاری‌ برای پیش‌برد گفت‌وگوهای میان کره‌ای به سوی صلح توافق کردند. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار