برچسب: تأملاتی فلسفی
دکتر قاسم پورحسن
اعد نیوز آیا اساساً امکان اندیشیدن فلسفی به کرونا وجود... موضوعی شایسته برای تفکر فلسفی قلمداد کنیم دکتر قاسم پورحسن... درباره امکان تفکر فلسفی درباره این پدیده باید بگویم که... این تصور غلطی است که تفکر فلسفی ذاتاً انتزاعی است...
کد خبر: ۱۶۰۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


آخرین اخبار