برچسب: تفاخر آماری-
سلطه اعداد بر مدیریت فرهنگی
یک میل افسارگسیخته به عدد یک تفاخر آماری-کمّی و یک...
کند و راه را برای نوعی تفاخرجویی لوس از رهگذر... نمایش تفاخرآمیز به بیشترین حدش برسد و در سوی دیگرش...
کد خبر: ۱۴۵۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


آخرین اخبار