برچسب: دولت جوان حزب اللهی
فروپاشی شیطان
این میزگرد گفت جنبش دانشجویی و تشکلهای دانشجویی را جوانان... تشکیل می دهند و جوان بودن یک سری ویژگی های... هایی که می دهند ناظر به جوانان است به این... دلیل که یک سری ویژگی ها را در درون جوانان...
کد خبر: ۱۶۰۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳


بشارت مقاومت
شماره دویست وپنجاه و پنجم هفته نامه ی خط حزب...
دشمن نیز هست خط حزب الله در سخن هفته ی... پرداخته شده است دیگر بخش های نشریه ی خط حزب... بیاییم / مطالبه رهبریدولت جوان حزب اللهی می تواند کشور... را از راه های دشوار عبور بدهد / دولت جوان...
کد خبر: ۱۵۸۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


«مقاومت یعنی زندگی»
شماره دویست وپنجاه وچهارم هفته نامه خط حزب الله با...
وپنجاه وچهارم هفته نامه خط حزب الله نوشته است ۸... حزب الله در سخن هفته ی این شماره ی خود... نشریه ی خط حزب الله به مناسبت هفته ی دفاع... مرور کرده است دیگر بخش های نشریه ی خط حزب...
کد خبر: ۱۵۸۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


دولت جوان حزب اللهی علاج مشکلات کشور است
مجموعه ای از جوانان دانشجو و تشکلهای دانشگاهی با اشاره... و کفر و استکبار جوانان و دانشجویان را به برافراشته... روی جوانان و همچنین تبیین مفهوم صحیح دولتِ جوان و... و عمومی کمک می کند ایشان مجموعه جوانان کشور را...
کد خبر: ۱۵۵۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


و یا شعار آن از سوی بسیاری از دولتمردان و... که به دلیل برخورداری از مناسب دولتی و عمومی خواستار... از دولت های سیاست زده و جناحی بکاهید و موجی... و زمینه ساز استقرار دولت جوان حزب اللهی نیز شوید...
کد خبر: ۱۴۹۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


آخرین اخبار