برچسب: نبیل الدوله
از ایران قاجاری علیقلی خان نبیل الدوله کاردار ایران در... و این بار آمریکا پرید وسط علیقلی خان نبیل الدوله...
کد خبر: ۱۶۱۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


سیاسی و زندگی مشیرالدوله و اشاره کرد 5 فروردین 1369... فروردین 1289 میرزا علی قلی خان کاشی نبیل الدوله جانشین...
کد خبر: ۷۵۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۵


ملل را تصویب کرد علیقلی خان نبیل الدوله کاردار ایران...
کد خبر: ۷۱۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹


سیاسی و زندگی مشیرالدوله و اشاره کرد 5 فروردین 1369... 1289 میرزا علی قلی خان کاشی نبیل الدوله جانشین ممتاز...
کد خبر: ۵۵۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۸


ملل به تصویب مجلس شورای ملی رسید علیقلی خان نبیل... الدوله کاردار ایران در واشنگتن به عنوان نماینده ی ایران...
کد خبر: ۵۳۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹


آخرین اخبار