کد خبر: ۱۴۲۱۳۲
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکتر شهرام محمدنژاد

می گویند جنگ های داخلی آمریکا و حتی جنگ های نژادپرستانه ایی همانند آنچه که درسال 1865 در این کشور رخ داده تمام شده است. اما شرایط فعلی ایالات متحده آمریکا گویای حقایق دیگری است. در ساختار سیاسی این کشور هنوز هم نماد پوشش برخی ایالت ها با نماد پوشش برخی ایالتهای دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. این رویارویی جنگی فکری منجر به تنش های بزرگی در آمریکا است که همچنان ریشه در فرهنگ استثمار و اقتصاد دارد. اُلیگارشی شمال آمریکا به مهاجرت گسترده برده ها جهت افزایش تولید کارخانه های خود و اُلیگارشی جنوب (ایالات جنوبی) هم با همین سبک به افزایش تولید در مزارع و استفاده از خدمات و کالاهای دیگر سرزمین ها بدون پرداخت هیچ تعرفه ایی تمایل دارند. 
سرخ پوش ها (طرفداران ترامپ)  هنوز هم نژادپرستانه فکر می کنند. اقلیتی هستند که بر مهاجرت، نژاد و اقتصاد خود بسیار حساس هستند، و در مقابل آبی های به طرفداری از دولت فدرال مرکزی قد علم می کنند و نمی خواهند دولت ها و افراد را در ترکیب نظم گرایی و ایده آلیسم خود راه دهند. آنها خواهان تغییر دنیا به سبک خود هستند و آرمان های خود را غالب می دانند. در نهایت هدف این آزادی خواهی های الیگارشی فقط مفهوم آزادی و به خدمت گرفتن کارگران و گرسنگان برای اقشار ثروتمند است. هدف و منافع اصلی این تفکر قرمز در نهایت به افرادی چون شلدون آدلسون ختم می شود که یک سرمایه دار صهیونیسم است. از سوی دیگر رهبران تفکرات آبی نیز به سرمایه داران هالیوودی چون حیم سبان که خود او نیز یک سرمایه دار در ساختار رژیم غاصب صهیونیستی است ختم می شود. در اصل قرمز ها برای حفظ نظام سرمایه داری به سبک قدیمی می جنگند و آبی ها برای ساختار شکنی و روش های نوین هزاره سومی مدل های کسب و کارکه مهمترین آن در فضای مجازی هست را به خدمت  میگیرند. با توجه به آینده نزدیک پایان سوخت های فسیلی و جایگزین روش های کسب و کار نوین در این عصر، قطعا موفقیت های اقتصادی چشمگیری نصیب تفکرات اُلیگارشی آبی گشته و آنها نیز با رویکرد زمین سبز و مسائل زیست محیطی صنایع آلاینده که در اختیار تفکرات قرمز است را به چالش می کشند و جنگ داخلی آنها بیش از پیش نمایان شده است. 
سوال مهم اینجاست که آیا این تقابل تفکرات و منافع به فروپاشی ایالات متحده منجر خواهد شد؟ آیا برای کسب منافع بیشتر این تشدد و تقابل ها به بیرون از مرز های ایالات متحده بیش از پیش کشیده خواهد شد؟ یک رمان نویس مصری تبار (عمر الاکاد) رمانی را با نام "جنگ داخلی آمریکا بدترین نوع جنگ ها  خواهد بودً را به تصویر کشیده است. جنگ ایالات جنوبی با تفکرات اسلامی از یک سو (بدون گرایش های نژادپرستانه) کاری است که در حال حاضر در حال رخداد است و فردای رخدادهای اقتصادی با تحلیل مسائل پیش روی تفکرات و تقابل سرخ-آبی ها را به نمایش خواهد گذاشت. این داستان برخلاف دیگر داستانهای تخیلی نشان دهنده عمق فاجعه و تصویر واقعی جهانی است که در آن زندگی می کنیم. آمریکای 2074 دقیقا ماحصل تمام بذرهایی است که ایلات متحده در سال 2017 در دنیا کاشته و اثرات سوء آن دقیقا معطوف به همین تفکرات الیگارشی در آینده خواهد بود . با وجود شخصیت های این داستان، متفکران و اندیشمندان و جامعه شناسان غربی هم این گونه واقعیت ها را در قالب داستان برای نسل حاضر بیان می کنند. این جنگ اقتصادی-زیست محیطی ممکن است بسیار بدتر از آن چیزی که در داستانها ذکر شده، اتفاق افتد. افراط و تفریط های ترامپ و همفکرانش قطعا منجر به ناآرامی هایی در بطن جامعه آمریکا در طول سالیان آینده و حتی حال حاضر خواهد شد. 
فروپاشی تمدن های دون پایه و برپا شدن فرهنگ و اخلاق وعده حق قرآنی است. قطعا با همین روند انحطاط اخلاقی و انکار حقایق و جنگ منافع استعمارگران در این کشور، فروپاشی قریب الوقوع و نزاع های شدید مدنی غیر قابل اجتناب خواهد بود. و مکروا و مکرالله والله خیرو الماکرین.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار